ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 11 มีนาคม 2564 เวลา 09:20
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ธีระ
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 183 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :