ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 4 มีนาคม 2564 เวลา 18:36
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บจก.กิตตินิภา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 25 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ :