ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 3 มีนาคม 2564 เวลา 22:41
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : กิตติเชษฐ์ ภววงษ์ศักดิ์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 42 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ซอยด่านสำโรง 52