ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:42
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วิภาวี
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 35 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :