ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:49
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บ.ธีครีเอทีฟ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 21 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :