ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 มกราคม 2564 เวลา 12:53
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ธีรเดช.หลวงอุดม
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 18 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : พื้นที่ ปากซอย ซอยสัมพันธ์ 2 แยก 20 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ ปูน cpac บริษัทบ้าน แจ้ง 30ตัน/ต้น