ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 8 มกราคม 2564 เวลา 09:42
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พัชริสา เวชมนต์
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 140 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ระบบเปียก ลึก 35 ม.