ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ปัญญา พระศรี
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 120 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :