ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:38
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เกรียงไกร
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 18 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ : ต,ราษฏร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี