ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:33
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เบญจวรรณ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 13 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : เสาเข็มเจาะลึกประมาณ 18 ม. ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 1-2 (ดินลึกลงไปประมาณ 2-3 ม.จะเป็นหินก้อนใหญ่ๆ ถม)