ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:24
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สกุณี พัฒนโภครัตนา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 24 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : การประปานครหลวง