ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:41
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ใบเฟิร์น
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 4 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเหตุ : https://goo.gl/maps/qRJ2qyqWmZdjrqT4A