ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วุฒ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 10 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ขอสเปค เหล็ก คอนกรีต