ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 31 มกราคม 2563 เวลา 11:22
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ดวงกาญจน์ ธรรมจันตา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :