ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 17 มกราคม 2563 เวลา 06:43
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : Phichaya
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 25 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดภูเก็ต
หมายเหตุ :