ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 15 มกราคม 2563 เวลา 10:37
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ทราย
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 16 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ในโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ลึก 23 เมตร