ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 เวลา 16:52
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บริษัท พีเอสดีคอนสตรัคชั่น จำกัด
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ความลึก 24 เมตร