ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 เวลา 12:12
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เสรี อินอารีย์
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 89 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : บริเวณถนนจันทน์