ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:50
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ศิริชัย
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 19 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ : เจาะแบบเปียก