ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

เสาเข็มเจาะ 40

เสาเข็มเจาะ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร เจาะลงไปบนดินแห้งๆ จากนั้นก็จะหย่อนโครงเหล็ก เทคอนกรีต ไปในหลุมที่เจาะเตรียมไว้ ซึ่งจะทำใหมีมลภาวะน้อยกว่า มีแรงสั่นสะเเทือนน้อยกว่าแบบตอก ทำให้ไม่เป็นการรบกวน บ้านเรือนหรือบริเวณที่มีผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่น