ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

ท่านที่ต้องการ ราคาเสาเข็มเจาะ เราได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกเเก่ลูกค้าทุกท่าน โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดความต้องการเสาเข็ม ตามเเบบฟอร์มอิเลคโทรนิคน์ที่อยู่ด้านล่างนี้ เมื่อทางเราได้รับเอกสารแลัว จะรีบติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะทั้งหมด

ชื่อ-สกุล สถานที่เจาะ วันที่ ขนาด จำนวน
สุรศักดิ์ เลย 25 พ.ย. 60 35 40
สุชาติ เขตหลักสี่ กทม. 23 พ.ย. 60 35 2
ชนาพา ผาสุก นครศรีธรรมราช 23 พ.ย. 60 40 223
ธัญธิดี ชื่นพัฒนรัฐ ชัยภูมิ 22 พ.ย. 60 40 15
ชญาภา อยู่ป้อม สมุทรปราการ 22 พ.ย. 60 35 41
สุดารัตน์ เชียงใหม่ 20 พ.ย. 60 50 165
จิรายุ หาดขุดทด ปทุมธานี 20 พ.ย. 60 50 395
จิรายุ หาดขุดทด ปทุมธานี 20 พ.ย. 60 35 8
กรีนเทค เอสโซซิเอท เชียงใหม่ 18 พ.ย. 60 35 120
Green Thai Construction เขตดุสิต กทม. 18 พ.ย. 60 35 8
ชัยรัตน์ รัตนพงษ์ เขตจตุจักร กทม. 16 พ.ย. 60 60 96
กาญจน์ณัฐ ลิขิตพงศธร ระยอง 14 พ.ย. 60 60 90
ปฎิพัทธิ์ ณัฏธนกาญจน์ กรุงเทพมหานคร 10 พ.ย. 60 35 4ต้น
บัณฑิต บุญเหลือ สมุทรปราการ 8 พ.ย. 60 35 11
บัณฑิต บุญเหลือ สมุทรปราการ 8 พ.ย. 60 35 11
สมโภชน์ เขตบางนา กทม. 8 พ.ย. 60 60 20
วิไลพร ยังกิจการ สมุทรสงคราม 4 พ.ย. 60 35 50
หจก.ฐิติกรไทย เอ็นจิเนียริ่ง ปราจีนบุรี 2 พ.ย. 60 35 12
ศะรัณ เที่ยงสกุล เขตตลิ่งชัน กทม. 29 ต.ค. 60 35 12
อภิรักษ์ ติดงาม ชลบุรี 28 ต.ค. 60 35 11
25อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-สกุล ขนาด จำนวน
1 60 1
พิศนีย์ 35 15
บริษัท จุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 63/56 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 Tax# 0 50 9
บริษัท จุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 63/56 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 Tax# 0 50 9
วุฒิชัย หงษ์สันเทียะ 35 10
นายธาตรีเทียนจันทร์ 50 267
นายธาตรีเทียนจันทร์ 50 267
เทศบาลตำบลบางละมุง 35 8
สิทธิพล 50 20
เอกภพ 35 9
รุจิภาส สดแสงสุก 60 161
ทิพย์วิมล นิลจันทร์ 35 18
วิทยา พจน์ชพรกุล 35 111
ภูมิพงษ์ พงษ์อิ่ม 60 200
เอกชัย 35 14
เกษม 60 81
ณัฐ นามโสวรรณ์ 35 9
ซูก้า 60 34
สุวัฒน์ รัตนพันธ์ 60 8
อนันต์ 40 10
ศุทธินี วงศ์สุขหฤทัย 50 15
นายศักดิ์ชัย หลวงเมือง 35 81
นายศักดิ์ชัย หลวงเมือง 35 81
บ.เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 35 12
คงกะพัน พลนาวี 35 8