ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

ชั้นดินที่ควรรู้ก่อนทำการฝังเสาเข็ม
วันนี้เราทำความรู้จักกับชั้นดินต่างๆ ก่อนที่จะทำการฝังเสาเข็มเจาะ เพราะเรื่องพวกนี้สำคัญมากๆที่คุณต้องรู้ไว้ จากข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ทำการค้นหา เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนการฝังเสาในพื้นที่ของท่าน โดยนักธรณีวิทยาได้แบ่งชั้นดินเป็นชั้นต่างๆดังนี้
 
ชั้นที่หนึ่ง เรียกว่าชั้น O หรือเรียกว่า ชั้นดินอินทรีย์ ประกอบไปด้วยอินทรียวัตถุ ซากพืช ซากสัตว์ กิ่งไม้ ใบไม้ ต่างๆที่ยังไม่มีการย่อยสลาย มักจะเป็นพื้นที่ๆมีต้นไม้ปกคลุมอยู่

ชั้นที่สอง เรียกว่าชั้น Aหรือ ชั้นดินบน เป็นชั้นที่ๆอินทรียวัตถุที่ผ่านการสลายตัวแล้ว มาอยู่รวมกัน ดินในชั้นนี้ จะมีสีคล้ำ

ชั้นที่สาม เรียกว่าชั้น E หรือชั้นการชะล้าง มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าชั้น A และหยาบกว่าเนื้อดินจากชั้น Bที่อยู่ลึกลงไป

ชั้นที่สี่ เรียกว่าชั้น B หรือ ชั้นดินล่าง เป็นชั้นดินที่มาการสะสมของวัสดุต่างๆ คือ อนุภาคดินเหนียวเป็นต้น

ชั้นที่ห้า เรียกว่าชั้น Cหรือ ชั้นวัตถุต้นกำเนิดดิน เป็นชั้นดินที่มีวัสดุเกาะรวมตัวกันแบบหลวมๆใต้ชั้นที่เป็นดิน มีแร่ธาตุและหินที่กำลังผุพังเป็นส่วนประกอบ

ชั้นที่หก เรียกว่า ชั้น R หรือ ชั้นหินพื้น เป็นชั้นดินที่เป็นชั้นหินแข็ง ที่ยังไม่ผุพงและสลายตัว โดยส่วนมากหัวเสาเข็มเจาะมักจะอยู่ลึกถึงชั้นดินนี้

จะเห็นได้ว่า การศึกษาเรื่องชั้นดินก็มีผล ต่อการฝังเสาเข็มเจาะเหมือนกัน เพราะช่วยให้ตัดสิน ว่าต้องการลงเสาเข็มแบบไหนดี ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของท่าน หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับอ่านนะครับ

25อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-สกุล ขนาด จำนวน
GeorgeGreet 35 GeorgeGreet
XhbUxrzp 60 ketmhbTdDP
OxPsefViz 60 YURtrzWJ
Lornatolib 35 Lornatolib
Williamdrymn 35 Williamdrymn
Crystallyday 35 Crystallyday
Marie Page 60 Marie Page
KatieFoory 35 KatieFoory
ณัฐพล คงจันทร์ 50 26
David Gomez 35 David Gomez
HildaCAk 35 HildaCAk
ประสาน เหลืองวัฒนากิจ 60 11
ประชา 50 20
พรชัย 35 9
ชัยเกตุ กิจบำรุงรัตน์ 35 36
Averyenepe 35 Averyenepe
Patsybovef 35 Patsybovef
NancyNed 35 NancyNed
CGNhUQZaxtwO 60 iuEGtOARpwfD
Ronaldweere 35 Ronaldweere
สุดารัตน์ นามวงค์ 35 50
ปรีชา พูนแสง 35 10
1 60 1
Williamloura 35 Williamloura
Thomastic 35 Thomastic