ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

ชั้นดินที่ควรรู้ก่อนทำการฝังเสาเข็ม
วันนี้เราทำความรู้จักกับชั้นดินต่างๆ ก่อนที่จะทำการฝังเสาเข็มเจาะ เพราะเรื่องพวกนี้สำคัญมากๆที่คุณต้องรู้ไว้ จากข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ทำการค้นหา เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนการฝังเสาในพื้นที่ของท่าน โดยนักธรณีวิทยาได้แบ่งชั้นดินเป็นชั้นต่างๆดังนี้
 
ชั้นที่หนึ่ง เรียกว่าชั้น O หรือเรียกว่า ชั้นดินอินทรีย์ ประกอบไปด้วยอินทรียวัตถุ ซากพืช ซากสัตว์ กิ่งไม้ ใบไม้ ต่างๆที่ยังไม่มีการย่อยสลาย มักจะเป็นพื้นที่ๆมีต้นไม้ปกคลุมอยู่

ชั้นที่สอง เรียกว่าชั้น Aหรือ ชั้นดินบน เป็นชั้นที่ๆอินทรียวัตถุที่ผ่านการสลายตัวแล้ว มาอยู่รวมกัน ดินในชั้นนี้ จะมีสีคล้ำ

ชั้นที่สาม เรียกว่าชั้น E หรือชั้นการชะล้าง มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าชั้น A และหยาบกว่าเนื้อดินจากชั้น Bที่อยู่ลึกลงไป

ชั้นที่สี่ เรียกว่าชั้น B หรือ ชั้นดินล่าง เป็นชั้นดินที่มาการสะสมของวัสดุต่างๆ คือ อนุภาคดินเหนียวเป็นต้น

ชั้นที่ห้า เรียกว่าชั้น Cหรือ ชั้นวัตถุต้นกำเนิดดิน เป็นชั้นดินที่มีวัสดุเกาะรวมตัวกันแบบหลวมๆใต้ชั้นที่เป็นดิน มีแร่ธาตุและหินที่กำลังผุพังเป็นส่วนประกอบ

ชั้นที่หก เรียกว่า ชั้น R หรือ ชั้นหินพื้น เป็นชั้นดินที่เป็นชั้นหินแข็ง ที่ยังไม่ผุพงและสลายตัว โดยส่วนมากหัวเสาเข็มเจาะมักจะอยู่ลึกถึงชั้นดินนี้

จะเห็นได้ว่า การศึกษาเรื่องชั้นดินก็มีผล ต่อการฝังเสาเข็มเจาะเหมือนกัน เพราะช่วยให้ตัดสิน ว่าต้องการลงเสาเข็มแบบไหนดี ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของท่าน หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับอ่านนะครับ

25อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-สกุล ขนาด จำนวน
ภูมิพงษ์ พงษ์อิ่ม 60 200
เอกชัย 35 14
เกษม 60 81
ณัฐ นามโสวรรณ์ 35 9
ซูก้า 60 34
สุวัฒน์ รัตนพันธ์ 60 8
อนันต์ 40 10
ศุทธินี วงศ์สุขหฤทัย 50 15
นายศักดิ์ชัย หลวงเมือง 35 81
นายศักดิ์ชัย หลวงเมือง 35 81
บ.เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 35 12
คงกะพัน พลนาวี 35 8
วรวุฒิ กาญจนเสถียร 35 102
วิรัช วุฒิมงคลชัย 60 86
สวัสดิ ลู่ชัยชนะ 60 304
บ.รวมนครก่อสร้าง 60 999
อรรถชัย ระชะตะ 35 24
Kamolwut Yodyingthammakul 35 10
นุกูลเรืองทองดี/ 35 28
กิตติชัย อาทิตย์รักษ์ 35 22
อุกฤษ อินทร์จำ 35 15
ธิติลัทธ์ สุลินทาบูลย์ 50 29
บริษัท เอส.เค.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด 50 176
บริษัท เอส.เค.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด 35 7
แสงชัย หัฏฐะโสธนะ 60 16