ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

ชั้นดินที่ควรรู้ก่อนทำการฝังเสาเข็ม
วันนี้เราทำความรู้จักกับชั้นดินต่างๆ ก่อนที่จะทำการฝังเสาเข็มเจาะ เพราะเรื่องพวกนี้สำคัญมากๆที่คุณต้องรู้ไว้ จากข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ทำการค้นหา เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนการฝังเสาในพื้นที่ของท่าน โดยนักธรณีวิทยาได้แบ่งชั้นดินเป็นชั้นต่างๆดังนี้
 
ชั้นที่หนึ่ง เรียกว่าชั้น O หรือเรียกว่า ชั้นดินอินทรีย์ ประกอบไปด้วยอินทรียวัตถุ ซากพืช ซากสัตว์ กิ่งไม้ ใบไม้ ต่างๆที่ยังไม่มีการย่อยสลาย มักจะเป็นพื้นที่ๆมีต้นไม้ปกคลุมอยู่

ชั้นที่สอง เรียกว่าชั้น Aหรือ ชั้นดินบน เป็นชั้นที่ๆอินทรียวัตถุที่ผ่านการสลายตัวแล้ว มาอยู่รวมกัน ดินในชั้นนี้ จะมีสีคล้ำ

ชั้นที่สาม เรียกว่าชั้น E หรือชั้นการชะล้าง มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าชั้น A และหยาบกว่าเนื้อดินจากชั้น Bที่อยู่ลึกลงไป

ชั้นที่สี่ เรียกว่าชั้น B หรือ ชั้นดินล่าง เป็นชั้นดินที่มาการสะสมของวัสดุต่างๆ คือ อนุภาคดินเหนียวเป็นต้น

ชั้นที่ห้า เรียกว่าชั้น Cหรือ ชั้นวัตถุต้นกำเนิดดิน เป็นชั้นดินที่มีวัสดุเกาะรวมตัวกันแบบหลวมๆใต้ชั้นที่เป็นดิน มีแร่ธาตุและหินที่กำลังผุพังเป็นส่วนประกอบ

ชั้นที่หก เรียกว่า ชั้น R หรือ ชั้นหินพื้น เป็นชั้นดินที่เป็นชั้นหินแข็ง ที่ยังไม่ผุพงและสลายตัว โดยส่วนมากหัวเสาเข็มเจาะมักจะอยู่ลึกถึงชั้นดินนี้

จะเห็นได้ว่า การศึกษาเรื่องชั้นดินก็มีผล ต่อการฝังเสาเข็มเจาะเหมือนกัน เพราะช่วยให้ตัดสิน ว่าต้องการลงเสาเข็มแบบไหนดี ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของท่าน หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับอ่านนะครับ

25อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-สกุล ขนาด จำนวน
ally chambers 60 ally chambers
ally chambers 60 ally chambers
gloria bruce 60 gloria bruce
gloria bruce 60 gloria bruce
Phichaya 35 25
ทราย 50 16
ทราย 35 27
OBQtwHuyCvj 60 KCTLkfJHmNblZjOp
BSblfuUeMwFz 60 cVTHbNrEz
MikeRag 35 MikeRag
พิชิต น้อยเทียม 50 ุุ66
RobertLig 35 RobertLig
Kennethtoisa 35 Kennethtoisa
Fadhil Alkhouri 35 Fadhil Alkhouri
วัชรีภรณ์ ศรีมารัตน์ 60 85
averi villarreal 60 averi villarreal
Pharma Exhibition 35 Pharma Exhibition
DanielVon 35 DanielVon
TimothyFah 35 TimothyFah
http://bit.ly/2KREUCp 35 http://bit.ly/37EcqG
สรอรรถ สหชัยรุ่งเรือง 50 5/103
SofiaDeEce 35 SofiaDeEce
บริษัท พีเอสดีคอนสตรัคชั่น จำกัด 35 12
เสรี อินอารีย์ 60 89
ThomasAnderson 35 ThomasAnderson