ชั้นดินที่ควรรู้ก่อนทำการฝังเสาเข็ม
ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

ชั้นดินที่ควรรู้ก่อนทำการฝังเสาเข็ม
วันนี้เราทำความรู้จักกับชั้นดินต่างๆ ก่อนที่จะทำการฝังเสาเข็มเจาะ เพราะเรื่องพวกนี้สำคัญมากๆที่คุณต้องรู้ไว้ จากข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ทำการค้นหา เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนการฝังเสาในพื้นที่ของท่าน โดยนักธรณีวิทยาได้แบ่งชั้นดินเป็นชั้นต่างๆดังนี้
 
ชั้นที่หนึ่ง เรียกว่าชั้น O หรือเรียกว่า ชั้นดินอินทรีย์ ประกอบไปด้วยอินทรียวัตถุ ซากพืช ซากสัตว์ กิ่งไม้ ใบไม้ ต่างๆที่ยังไม่มีการย่อยสลาย มักจะเป็นพื้นที่ๆมีต้นไม้ปกคลุมอยู่

ชั้นที่สอง เรียกว่าชั้น Aหรือ ชั้นดินบน เป็นชั้นที่ๆอินทรียวัตถุที่ผ่านการสลายตัวแล้ว มาอยู่รวมกัน ดินในชั้นนี้ จะมีสีคล้ำ

ชั้นที่สาม เรียกว่าชั้น E หรือชั้นการชะล้าง มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าชั้น A และหยาบกว่าเนื้อดินจากชั้น Bที่อยู่ลึกลงไป

ชั้นที่สี่ เรียกว่าชั้น B หรือ ชั้นดินล่าง เป็นชั้นดินที่มาการสะสมของวัสดุต่างๆ คือ อนุภาคดินเหนียวเป็นต้น

ชั้นที่ห้า เรียกว่าชั้น Cหรือ ชั้นวัตถุต้นกำเนิดดิน เป็นชั้นดินที่มีวัสดุเกาะรวมตัวกันแบบหลวมๆใต้ชั้นที่เป็นดิน มีแร่ธาตุและหินที่กำลังผุพังเป็นส่วนประกอบ

ชั้นที่หก เรียกว่า ชั้น R หรือ ชั้นหินพื้น เป็นชั้นดินที่เป็นชั้นหินแข็ง ที่ยังไม่ผุพงและสลายตัว โดยส่วนมากหัวเสาเข็มเจาะมักจะอยู่ลึกถึงชั้นดินนี้

จะเห็นได้ว่า การศึกษาเรื่องชั้นดินก็มีผล ต่อการฝังเสาเข็มเจาะเหมือนกัน เพราะช่วยให้ตัดสิน ว่าต้องการลงเสาเข็มแบบไหนดี ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของท่าน หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับอ่านนะครับ

25อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-สกุล ขนาด จำนวน
กิตติพศ ทองนาค 35 204
อวิรุทธ์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) 60 300
1 60 1
ศุภสิทธิ์ ลอตินันทน์ 40 100
ศุภสิทธิ์ ลอตินันทน์ 40 100
ศุภสิทธิ์ ลอตินันทน์ 40 70
อนงค์พรรณ 40 89
พิสิษฐ์ คุณาศิริตระกูล 60 63
อังคนา 35 59
มงคล ชิะวงค์ 35 7
โป๊งเหน่ง 35 17
ทินกร ราชพลแสน 40 40-32ต้น/60-22ต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง 35 12
ศักติกยะ 35 16
1 60 1
พิศนีย์ 35 15
บริษัท จุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 63/56 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 Tax# 0 50 9
บริษัท จุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 63/56 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 Tax# 0 50 9
วุฒิชัย หงษ์สันเทียะ 35 10
นายธาตรีเทียนจันทร์ 50 267
นายธาตรีเทียนจันทร์ 50 267
เทศบาลตำบลบางละมุง 35 8
สิทธิพล 50 20
เอกภพ 35 9
รุจิภาส สดแสงสุก 60 161