ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ

ขั้นตอนเสาเข็มเจาะ


การที่เราจะใช้บริการเสาเข็มเจาะนั้น เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานและระบบการทำเสาเข็มเข็มเจาะซะก่อน สำหรับท่นใดที่มไมีความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ ท่านก็สามารถศึกษาได้จากข้อมูลข้างล่างนี้ ซึ่งได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับขั้นตอนมาตรฐานของการทำเสาเข็มเจาะ แต่ละขั้นตอนนั้นจะได้รับการควบคุมดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ขั้นตอนการทำเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องมือ การตอก การเจาะ การเทจนถึงการตรวจสอบชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง

การจัดเครื่องมือ
-ปรับตั้่งสามขา ติดตั้งสามขาให้อยู่ตรงแนวศูย์กลางของเสาเข็ม จากนั้นตอกหลักยึดให้แน่นแล้วใช้กระเช้าเจาะนำเป็นรูลึก 1 เมตร

 

 

 

ขั้นตอนที่สอง
-ขนาดและความยาวของปลอกเหล็กชั่วคราว
ปลอกเหล็กแต่ละท่อนมมีความยาว1.20เมตร นำมาต่อกันเพื่อการทำงานของปลอกเหล็กผ่านชั้นดินอ่อน จนถึงชั้นดินแข็ง และเพื่อป้องกันการพังของผนังเจาะรู-การควบคุมตำแหน่งให้ถูกต้อง
ต้องมีการรักษาตำแหน่งของปลอกเหล็กที่ตอกลงไปชั่วคราวให้อยู่ตำแหน่งศูนย์กลางของเข็มและแนวดิ่งเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เข็มเจาะเอียง


 

 

ขั้นตอนที่สาม
การขุดดินเสาเข็มเจาะ

อุปกรณ์ที่ใช้ของเสาเข็มเจาะ

จะใช้กระเช้าเก็บดิน (BORING TACKLE) ถูกทิ้งลงไปในรู ดินก็จะถูกอัดเข้าไปอยู่ในกระเช้า ทำซ้ำกันเรื่อยๆ จนดินถูกอัดจนเต็มกระเช้า จึงนำขึ้นมาเทออก จนกระทั่งได้ ความลึกตามที่ต้องการ

-การตรวจสอบการเคลื่อนพังของดินในชั้นที่ไม่มีปลอกเหล็กชั่วคราว

ในระหว่างการเจาะ คอยตรวจสอบว่าผนังดินพังหรือยุบเข้า (CAVE IN)หรือไม่ ดูจากชนิดของดินซึ่งเก็บขึ้นมาควรจะต้องสอดคล้องกับความลึก และคล้ายคลึงกับเข็มต้นแรกๆ ถ้าตรวจพบว่าดินเกิดจากการเคลื่อนพังจะรีบแก้ไขในทันทีโดยตอกปลอกเหล็กชั่วคราวให้ลึกลงไปอีก

-การขนย้ายดิน

ดินที่เจาะขึ้นมา ต้องนำออกมานอกบริเวณ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำหนักเพิ่มขึ้นบริเวณรอบข้าง (SURCHARGE) ต่อเสาเข็มต้นถัดไป

 

 

 

ขั้นตอนที่สี่
การตรวจสอบเสาเข็มเจาะก่อนใส่เหล็กเสริม

-การวัดความลึก

วัดจากความยาวจากสายสลิงร่วมกับความยาวของกระเช้าตักดิน

-การตรวจสอบก้นหลุม

        ใช้สปอร์ตไลท์ส่องดูก้นหลุมว่ามีการยุบเข้า (CABE IN) มีน้ำซึมหรือไม่ ถ้ามีน้ำซึมที่  

        บริเวณก้นหลุม ต้องเทคอนกรีตแห้งลงไปประมาณ 0.10 ม.3  โดยแบ่งเป็นชั้นๆ จากนั้น

        กระทุ้ง (COMPACT) ให้แน่นด้วยตุ้มเหล็ก

 

 

 

ขั้นตอนที่ห้า.   
ใส่เหล็กเสริม

-ชนิดของเหล็กเสริม
เหล็กเสริมข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 30 มาตรฐานอุตสาหกรรม ม.อ.ก.24-2527

-ขนาดและปริมาณเหล็กเสริม
วิศวกรจะเป็นผู้กำหนดเอง

-การใส่เหล็กเสริม
หย่อนโครงเหล็กให้อยู่ตรงการของรูเจาะจนถึงระดับที่ต้องการและยึดให้แน่น ในตอนที่เทคอนกรีตโครงเหล็กจะไม่ขยับเขยื้อน

 

 

 

ขั้นตอนที่หก   
การเทคอนกรีต

-ชนิดของคอนกรีต

        คอนกรีตที่ใช้เป็นคอนกรีตผสมโม่ มีกำลังอัดประลัยที่  28  วัน  เมื่อทดสอบโดยแท่ง

        คอนกรีตทรงกระบอก f15 x 30 ซม. ไม่น้อยกว่า 210 กก / ซม2  ซีเมนต์ที่ใช้เป็น

        ( PORTLAND CEMENT TYPE 1 ) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม

        มอก.15-2532

 

 

 

ขั้นตอนที่เจ็ด   
-การถอดปลอกเหล็กชั่วคราว
ต้องเทคอนกรีตให้มีระดับสูงกว่าปลอกเหล็กชั่วคราว (CASING) พอสมควร จากนั้นจึงจะเริ่มถอดปลอกเหล็กขึ้น ขณะถอดปลอกเหล็กจะต้องให้มีคอนกรีตอยู่ภายในปลอกเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 ม. เป็นการป้องกันมิให้ชั้นดินอ่อนบีบตัว ทำให้ขนาดเสาเข็มเจาะเปลี่ยนไป และเป็นการป้องกันมิน้ำใต้ดินไหลซึมเข้ามาในรูเจาะก่อนที่จะทำการถอดปลอกเหล็กชั่วคราวออกหมด จะต้องเตรียมคอนกรีตให้มีปริมาณที่เพียงพอ และ จะต้องเผื่อ คอนกรีตให้สูงกว่าระดับที่ ต้องการประมาณ 30-40 ซม. เพื่อป้องกันมิให้ หัวเข็มในระดับที่ต้องการสกปรก เนื่องจากวัสดุหรือเศษดินร่วงหล่นลงไป ภายหลังจากการถอนปลอกเหล็กออกหมดแล้ว

 

 

25อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-สกุล ขนาด จำนวน
GeorgeGreet 35 GeorgeGreet
XhbUxrzp 60 ketmhbTdDP
OxPsefViz 60 YURtrzWJ
Lornatolib 35 Lornatolib
Williamdrymn 35 Williamdrymn
Crystallyday 35 Crystallyday
Marie Page 60 Marie Page
KatieFoory 35 KatieFoory
ณัฐพล คงจันทร์ 50 26
David Gomez 35 David Gomez
HildaCAk 35 HildaCAk
ประสาน เหลืองวัฒนากิจ 60 11
ประชา 50 20
พรชัย 35 9
ชัยเกตุ กิจบำรุงรัตน์ 35 36
Averyenepe 35 Averyenepe
Patsybovef 35 Patsybovef
NancyNed 35 NancyNed
CGNhUQZaxtwO 60 iuEGtOARpwfD
Ronaldweere 35 Ronaldweere
สุดารัตน์ นามวงค์ 35 50
ปรีชา พูนแสง 35 10
1 60 1
Williamloura 35 Williamloura
Thomastic 35 Thomastic